Όλες οι ακτινογραφίες λαμβάνονται μέσω  ηλεκτρονικού υπολογιστή με χρήση ψηφιακού ακτινογραφικού αισθητήρα (digital X-ray imaging sensor). Επιτυγχάνεται  έτσι η μείωση της λαμβανόμενης δόσης ακτινοβολίας  από τον ασθενή εως και 70% σε σχέση με το κλασσικό ακτινογραφικό φιλμ! Η ακτινογραφία προβάλλεται άμεσα σε  οθόνη υψηλής ανάλυσης (High Definition).

Η διαδικασία είναι άμεση και άνετη για τον ασθενή.