Τα οδοντικά οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα είναι μικρές βίδες που αντικαθιστούν τις ρίζες των απολεσθέντων δοντιών, πάνω στα οποία στηρίζουμε είτε μεμονωμένα δόντια είτε μεγάλες γέφυρες. Κατασκευάζονται από τιτάνιο υψηλής καθαρότητας, το οποίο είναι μέταλλο αποδεδειγμένα βιοσυμβατό και αποδεκτό από τον ανθρώπινο οργανισμό.

Τοποθετούνται μέσα στο οστό των γνάθων στη θέση των απολεσθέντων δοντιών καταργώντας  το τρόχισμα των γειτονικών δοντιών για κατασκευή γεφυρών. Ταυτόχρονα μεταφέρουν τα μασητικά φορτία και δυνάμεις προς το οστό των γνάθων μειώνοντας  την ατροφία του οστού των γνάθων λόγω της απώλειας των δοντιών. Υπό φυσιολογικές συνθήκες χρειάζονται τουλάχιστον 8 εβδομάδες για την πλήρη επούλωση και οστεοενσωμάτωση ενός εμφυτεύματος, ώστε να είναι ασφαλής η τοποθέτηση μιας προσθετικής αποκατάστασης. Προϋπόθεση για μια επιτυχή εμφύτευση  είναι η ύπαρξη ικανής ποσότητας και ποιότητας οστού στη θέση εμφύτευσης. Αυτές οι παράμετροι ελέγχονται πάντα εξονυχιστικά, κλινικά και ακτινογραφικά κατά το στάδιο σχεδιασμού της αποκατάστασης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι πριν την εμφύτευση πρέπει να βρίσκεται υπό έλεγχο η καλή στοματική υγεία, κάτι που εξασφαλίζεται με τακτικό έλεγχο από τον οδοντίατρο, εξασφαλίζοντας  έτσι τη μακροβιότητα της αποκατάστασης. Η χρήση εμφυτευμάτων είναι μια μέθοδος επιστημονικά τεκμηριωμένη και αποδεκτή σε παγκόσμιο επίπεδο που επαναφέρει την ποιότητα ζωής στον ασθενή που έχει χάσει δόντια.