Σε περίπτωση οδοντικού πόνου λόγω νέκρωσης του νεύρου και δημιουργίας αποστήματος ή μη αντιστρεπτής φλεγμονής του πόλφου (νεύρου) του δοντιού από τερηδόνα συνιστάται η ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) του δοντιού ως ο μόνος τρόπος για να μη χαθεί το δόντι. 

Η εργασία γίνεται με χρήση ηλεκτρονικού εντοπιστή ακροριζίου για τον ακριβή υπολογισμό του εσωτερικού μήκους του ριζικού σωλήνα κατά τη διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσής του. Οι εργασίες αυτές γίνονται με χρήση  μηχανοκίνητων περιστροφικών κοπτικών εργαλείων (ρίνες) από κράμα νικελίου-τιτανίου (Ni-Ti). Η ταχύτητα περιστροφής και η ροπή των εργαλείων αυτών είναι ηλεκτρονικά ελεγχόμενη από ειδική συσκευή. Επιπλέον, τα εργαλεία αυτά είναι μίας χρήσης για την ασφάλεια του ασθενούς. Στη συνέχεια και εφ’ όσον τα συμπτώματα βρίσκονται σε ύφεση γίνεται έμφραξη των ριζικών σωλήνων του δοντιού με την τεχνική της κάθετης συμπύκνωσης της γουταπέρκας (τεχνική Schilder).

Μετά το πέρας της απονεύρωσης λαμβάνεται ψηφιακό ακτινογράφημα για τον τελικό έλεγχο της καταστάσεως του δοντιού.